Foto/video diensten

Forensisch advies

Wie heeft er niet eens met een min of meer juridisch probleem in zijn maag gezeten waar op basis van getuigenverklaringen geen bevredigende oplossing voor kon worden gegeven? Daar komt bij dat getuigen veelal een eigen beleving hebben bij hetgeen ze waargenomen denken te hebben. Er zijn echter meer manieren om de waarheid te achterhalen. Met de huidige stand van de wetenschap zijn er legio mogelijkheden, teveel om als leek te kunnen overzien. In dat soort situaties staat Multifold* voor u klaar met een gedegen advies.


Dossier onderzoek

U kent het wel, een aantal dikke ordners vol met documenten – verklaringen en onderzoeken – waaruit het meest waarschijnlijke scenario moet worden gedestilleerd. En daar zit nou net de crux! In de meeste gevallen zijn er meerdere scenarios te schilderen op basis van al die informatie. Vragen die dan opduiken zijn: Zijn alle onderzoeken wel optimaal uitgevoerd? Zijn er nog aanknopingspunten voor ander onderzoek? etc., etc. Door een gedegen dossier onderzoek kan Multifold* u helpen bij het analyseren van de (on)mogelijkheden.


Forensisch onderzoek

Hoe is dit nu mogelijk? Ongetwijfeld is deze vraag al eens bij u opgekomen n.a.v. een bepaalde situatie waar u tegenaan liep. Door het uitvoeren van een forensisch onderzoek ter plaatse, of aan betrokken voorwerpen, kunnen sporen aangetroffen worden die mede een antwoord kunnen geven op de “Hoe is dit nu mogelijk?” vraag. Er zijn vele onderzoeken mogelijk, neem daarvoor contact op met ons.


Bemiddeling

Ondanks het brede aanbod van diensten zult u begrijpen dat ook wij niet alles kunnen. In die gevallen gevallen kunnen wij voor u uitzoeken waar, of door wie, het gevraagde onderzoek het beste kan worden uitgevoerd. Wij fungeren in dat geval als intermediair die uw vragen zo goed mogelijk “vertaald” naar juist geformuleerde onderzoeksvragen die de onderzoeker/de onderzoekende instantie worden voorgelegd. Indien nodig vertalen wij ook de wetenschappelijke resultaten van een onderzoek voor u in gewone mensentaal.


Fotografie/Video

Het belangrijkste hulpmiddel om inzicht te verkrijgen in een bepaalde situatie is het registreren ervan. Multifold* kan behulpzaam zijn bij het registreren van een “plaats delict” zowel op foto als op video. Aangezien er bij onderzoek van een situatie vele zaken veranderen beschikt u in ieder geval nog over de foto’s en/of video’s van de “maagdelijke” situatie. Uiteraard kan Multifold* op uw verzoek ook andere objecten/onderwerpen op foto/video vastleggen.